I november månad är det lungmeridianen som är aktuell. Lungmeridianen handlar främst om sorg och förlust, uppgivenhet och försvar. Tre torsdagskvällar  i november,( vecka 44,45 & 46) kommer vi att i MEM Gong Yogan ge dessa känslor en tid och en plats, se och erkänna dem och få en möjlighet att släppa taget. Det gör vi genom att sätta en personlig intention tyst inom oss och genom andning, ljud och rörelse samt en lång gongvila. Lite mantra hinner vi också med. Varmt välkommen. Vill du gå en gång kostar det 250 kr. Vill du vara med alla tre gångerna kostar det 600 kr. Torsdagar 19.15 – 21.00.

MEM står för Muscle Emotion Meridian och innebär att man via meridianerna (enligt den kinesisk läkekonsten) kan arbeta med muskler och känslor. MEM är baserat på kiropraktiska muskelteststudier, traditionell kinesisk medicin, meridianer, chiflöde, yoga – andning, övningar samt s k kroppslås, ljud och vibrationer. Det är en terapeutisk yogaform som också bygger på intention och intuition. Övningarna i ett yogapass är inte bundet till en specifik yogaform eller tradition även om det finns vissa likheter med kundaliniyoga. Lite naturligt då grundaren av MEM Gongyoga, Don Conreaux, var en av de första eleverna till Yogi Bhajan som förde in kundaliniyogan till västvärlden på 60-talet. Don Conreaux har arbetat fram MEM Gongyoga i samarbete med gongmästare Tom Soltron och yogalärare Abby Delsol.

Ett MEM Gong yogapass utformas från en av de tolv meridianerna och de muskler som är associerade till meridianen. Andra saker som påverkar val av övningar i passet kan vara årstid.

Ett yogapass börjar med en intoning, vilken kan vara olika beroende på val av meridian och muskler. Därefter följer en stunds andningsövning då intentionen för passet medvetandegörs. Det kan handla om något vi behöver hjälp med just nu. Efter en stunds uppvärmning görs övningar för en specifik meridian och dess funktioner, både fysiska och känslomässiga. Därefter avspänning till gongens vibrationer innan kroppen väcks igen och passet avslutas med uttoning. Passet kan också innehålla en meditation innan uttoning.