Ny positiv generell vetenskaplig forskning på yoga är en stark kvalitetsgaranti för dig som vill leda medicinsk yoga inom hälso- och sjukvård och/eller friskvård.

Medicinsk yoga är ett komplement till annan adekvat behandling men kan också användas för att förebygga både fysiska och psykologiska besvär.

Metoden består av många olika färdiga program som samtidigt integrerar medveten närvaro, andning, fysiska rörelser och meditation. Metoden lämnar också utrymme för att kunna anpassas genom att du som instruktör sätter ihop egna sekvenser av rörelser till aktuell individ/målgrupp.

Medicinsk yoga har visat sig öka livskvaliteten för alla oavsett funktionsnedsättning då teknikerna ger ökad fysisk och psykologisk flexibilitet.

Denna utbildning är unik då vi som leder den har gedigna utbildningar och lång erfarenhet inom både medicin och yoga.

Målet med denna instruktörsutbildning i Medicinsk Yoga är att du ska kunna träna yoga på egen hand och om du vill kunna förmedla Medicinsk Yoga till andra inom hälsa- och sjukvård och/eller friskvård.

  • Du får lära dig olika pedagogiska verktyg som hjälper dig leda grundläggande yogapass och meditationer.
  • Du får lära dig olika yogiska andningstekniker som bland annat minskar stress, ger kraft och ger avspänning.
  • Du får tips och råd om hur yoga kan anpassas för olika behov och förutsättningar (yoga på golv och stol)
  • Du får kunskap om yogans medicinska effekter och aktuell forskning.
  • Du får kunskap om förhållningssätt som stärker individens tilltro till egen förmåga att kunna påverka sin livssituation.

För dig som har funderingar på att utbilda dig till yogalärare kan denna utbildning vara en bra start.

Innehåll:
Yogapass & meditationer
Olika yogiska andningstekniker
Grundläggande anatomi & fysiologi
Aktuell nationell och internationell forskning om yoga och stress
Överblick ACT – Acceptance Commitment Therapy, förhållningssätt som kan stärka livskvaliteten

Kursdagar för våra nästkommande utbildningar (6 dagar/utbildning):

Höstterminen 2024
30 augusti, 13 september, 27 september, 4 oktober, 18 oktober och 25 oktober

Kurstider:
Varje dag mellan 09.00-16.00

Kursplats:
Stockholm (Finnboda hamn, 10 min med buss från slussen)

Kurskostnad:
13 500 kr (inkl moms). Kursmaterial i ingår i kurskostnaden bl a boken  MEDICINSK YOGA en väg till bättre hälsa av Ulrika Berglind. Den enda svenska boken om Medicinsk Yoga.

Diplomerad/Certifierad instruktör i Medicinsk Yoga
Efter avslutad utbildning erhåller du diplom.

Anmälan:
Mejla din anmälan: yoga@yogakraft.se
I samband med din anmälan så får du en faktura på 2 000 kr en s k anmälningsavgift. Beloppet dras av från den slutliga faktura som ska betalas en månad innan kursstart. Anmälningsavgiften återbetalas inte om du väljer att inte gå utbildningen.

OBS! Max 10 deltagare

Vem kan deltaga:

Du som vill lära dig mer om yoga för egen skull och t ex komma igång med egen yogapraktik för att stärka din hälsa.

Du som vill lära dig mer om yoga för egen skull och dessutom har en önskan att förmedla yoga till andra inom hälsa-och sjukvård och/eller friskvård.

OBS! Ingen egen medicinsk utbildning krävs för att delta i utbildningen. Vår intention är att stödja dig i den pedagogiska biten så att du kan förmedla och anpassa yoga på bästa sätt oavsett om du har medicinsk utbildning eller inte.

Medverkare:
Ulrika Berglind, leg sjukgymnast/fysioterapeut, yogaterapeut, kundaliniyogalärare
Ina Anveden Berglind leg läkare, forskare

OBS! Vi reserverar oss för eventuella oförutsedda förändringar när det gäller tider, lärare, kursavgifter mm