Inga planerade retreats i skrivande stund. Vi hänvisar istället till kommande retreats i Nerja/Spanien.