NYHET!

Bli diplomerad kundaliniyoga– och meditationslärare & Instruktör i Medicinsk Yoga på en och samma gång

Take a deep breath, listen to your soul and
come home to yourself.
Don´t miss this opportunity!

Utbilda dig till Kundaliniyogalärare- och instruktör i Medicinsk Yoga

Välkommen till en utbildning som utformats med hjärtat och hjärnan, med fokus på ”gamla” yogiska traditioner och hur dessa knyter ann till vad vi vet idag via forskning.

Utbildning har sin grund i traditionell kundaliniyoga med extra fokus på västerländsk anatomi och den senaste forskningen om yoga och hälsa. Du kommer göra en yogisk och personlig resa guidad av erfarna lärare i en tillåtande miljö. Dina blivande lärarkollegor blir också ofta livslånga vänner.

Att välja att gå en utbildning till yogalärare kan innebära stora positiva livsförändringar som i sin tur kan bidra till ett nytt sätt att se på livet. Du kommer få utforska dina intentioner och livsmål och vad utbildningen passar in i dessa.Du kommer att lära dig yogisk anatomi med fördjupade kunskaper om chakrasystemet och de tio kropparna. Du lär dig vackra och effektiva mantran, hur olika yoga- och handpositioner påverkar kropp och sinne. Du får fördjupa dig i många olika yogapass och meditationer som stärker dig såväl kroppsligt som energimässigt.

Målsättningen med utbildningen är att du ska växa både som människa och yogalärare. När utbildningen är klar så är du redo att hålla yogaklasser och du har de teoretiska och praktiska kunskaperna som krävs för att skapa klasser som är trygga, stärkande och utvecklande för dina deltagare.

Du behöver inte ha några förkunskaper i yoga sedan tidigare, däremot är det bra om du har lite erfarenhet av kundaliniyoga och/eller medicinsk yoga. Du behöver inte vara vig eller vältränad. Du börjar där du är. I yogan finns ett talesätt ”det handlar inte om du kan nå dina tår eller inte, utan vad du lär dig på vägen dit”. Yoga handlar om ett livslångt lärande där vi successivt får mer och mer kontakt med den klokskap och styrka vi alla har inom oss. Det är en utmaning och samtidigt en gåva att ge sig själv den tid och det engagemang som utbildningen kräver.

Under utbildningen kommer du att uppmuntras till daglig yogaträning samt självstudier mellan träffarna. Mellan utbildningsträffarna har du också träffar via nätet med dina kurskamrater och vid behov finns vi lärare tillgängliga.

Utbildningens innehåll:

 • Yogans historia och filosofi
 • Yogapass, yogapositioner (asanas), handpositioner (mudras), kroppslås (bhandas), ögonfokus (dhristi)
 • Andningstekniker och dess effekt (pranayama)
 • Meditation och medveten närvaro (mindfulness)
 • Mantra – läkande ljud och vibrationer
 • Yogisk anatomi, kroppen som energisystem – chakran och tio kroppar
 • Västerländsk anatomi och fysiologi
 • Yogisk mat
 • Sadhana, humanologi och yogisk livsstil
 • Aktuell forskning om yogans hälsoeffekter, nationell och internationell
 • Medicinsk Yoga – kunskap hur yoga kan anpassas till olika behov och förutsättningar

Kursmål:

 • Goda kunskaper inom kundaliniyogans alla delar för att kunna leda grupper och enskilda individer genom pass och meditationer.
 • Grundläggande kunskap i anatomi och fysiologi
 • Förståelse för den senaste forskningen om hur yoga påverkar oss fysiskt och psykiskt enligt västerländsk medicin
 • En personlig utveckling, som gör att du känner din potential och samtidigt en förståelse för dina gränser. Du vet hur och hur mycket du ska utmana dig själv både fysiskt och psykiskt för att må som bäst
 • En större ”familj” som du känner gemenskap och stöd av även efter utbildningen.

Speciellt med Yogakrafts utbildning

 • Du blir både diplomerad kundaliniyogalärare och instruktör i
  Medicinsk Yoga till ett mycket bra pris
 • ALLA involverade lärare är i princip alltid på plats
 • Möjlighet att på retreaten träffa deltagare och lärare från andra utbildningar och få träffa Guru Dharam som är en av de mest erfarna yogalärarna inom kundaliniyogatraditionen. Han bedriver dessutom en egen yogaterapeututbildning som är mycket uppskattad
 • I all undervisning där det är möjligt integrerar vi den österländska och västerländska vetenskapen
 • Alla lärare har en lång erfarenhet av att leda utbildningar inom yoga och en bred kunskap inom medicin (läkare, fysioterapeut etc)
 • Vi samarbetar med i-sky som har många utbildningar i såväl Sverige som övriga norden och världen vilket gör att det är lätt för dig att ta igen eventuellt missad utbildningshelg

Varför gå en utbildning till kundaliniyogalärare och instruktör i
Medicinsk Yoga

 • Du lär dig leda andra men också dig själv vilket utvecklar dig som person
 • Du får en möjlighet att fördjupa ditt eget yogautövande
 • Du lär dig konkreta verktyg som du själv kan använda för att uppnå balans och hälsa i din vardag
 • Kundaliniyoga är en uråldrig visdom som är en perfekt träningsform för den moderna nutidsmänniskan
 • Kundaliniyoga är en yogaform som växer kraftigt i Sverige och flera lärare behövs och kommer behövas
 • Medicinsk Yoga efterfrågas både inom friskvård och i hälso- och sjukvården

Plats:
Kursen hålls i centrala Stockholm, på Yogashakti – Timmermansgatan 10
(Nära slussen och Maria Torgets t-bana)

Datum 2020-21

17-18 oktober (lördag 09-18, söndag 07-16)
21-22 november (lördag 09-18, söndag 07-16)
12-13  december (lördag 09-18, söndag 07-16)
23-24 januari (lördag 09-18, söndag 07-16)
19-21 februari (fredag kl 10-18, Vit tantra på lördag kl 08-18, söndag kl 07-16)
19-21 mars (fre kl 10-18, lördag 07-18, söndag 07-16)
21-25 april Ängsbacka retreat med Guru Dharam
28-30 maj (fred kl 10-18, lördag 07-18, söndag 07-16)
21-22 augusti (lördag 07-18, söndag 07-16)
24-26 september (fredag kl 09-16, lördag kl 09-16, söndag kl 09-16) – Instruktörsutbildning i Medicinsk Yoga)

Utbildningen sträcker sig nästan över ett år och omfattar 9 moduler på 2-3 dagar samt en retreat på 5 dagar. Undervisningstiden är cirka 200 timmar och den totala utbildningstiden är ca 300 timmar (eget övande, hemarbete samt att delta i yogapass ingår). Upplägget gör det smidigt att passa in utbildningen med ett yrkesverksamt liv. Tiden mellan utbildningshelgerna ger utrymme att bearbeta de nyvunna kunskaperna ytterligare med hjälp av litteratur och själv hinna utöva yoga. Den egna erfarenheten av yoga och meditation är ett viktigt moment i utbildningen och målsättningen är att du skall skapa en egen daglig yogadisciplin.

Investering

Pris: 39 000 kr inkl moms och då ingår instruktörsutbildningen i Medicinsk Yoga som normalt kostar 7 500 kr inklusive moms samt obligatorisk kurslitteratur. Kostnad för mat och logi under retreaten tillkommer med cirka 3 500 kr inkl moms och en kostnad på cirka 1 500 kr för  meditationsdagen (Vit tantra).

Certifiering och diplomering:

Utbildningen leder till att du blir diplomerad kundaliniyoga- och meditationslärare. Utbildningen är godkänd av Yoga Allicance. Du blir också diplomerad instruktör i Medicinsk Yoga.

Anmälan
Anmälan mejlas till Ulrika Berglind yoga@yogakraft.se. Din anmälan skall innehålla namn, adress, telefon, ålder, nuvarande sysselsättning och tidigare erfarenhet av yoga. Berätta om ditt intresse av yoga och hur det kommer sig att du vill gå utbildningen.

Anmälningsavgiften på 4 000 kr (som är en del av den totala kursavgiften) betalas inom en vecka efter att du fått besked om att du har en plats på utbildningen. Anmälningsavgiften återbetalas inte om du väljer att inte gå utbildningen. Du kan välja att delbetala utbildningen till en extra kostnad på
3 000 kr. För mer information om olika betalningsalternativ kontakta oss. Tillräckligt antal deltagare krävs för att vi ska kunna starta utbildningen. Om utbildningen inte blir av återbetalas hela det inbetalda beloppet. Vi reserverar oss för eventuella oförutsedda förändringar när det gäller tider, lärare, kursavgifter mm.

Om lärarna: Ulrika Berglind är internationellt certifierad kundaliniyoga- och meditationslärare  steg 1, 2 & 3. Ulrika är leadtrainer och har under många år utbildat kundaliniyogalärare och instruktörer i medicinsk yoga tillsammans med Guru Dharam, I-Sky. Hon är sedan 2006 internationellt diplomerad gravidyogalärare och sedan 2007 diplomerad yogaterapeut. Ulrika är även legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast och har bland annat arbetat som lärare på Hälsouniversitetet i Linköping under nästan 20 år. Hon har sedan 1997 fördjupat sig i personlig utveckling och har bland annat utbildat sig i kroppspsykoterapi. Ulrika är en kraftfull lärare med rakhet, humor och värme.  Sedan 2003 driver hon sitt företag Yogakraft i Linköping, Stockholm och Båstad. Ulrika är författare till boken KUNDALINIYOGA för kropp, sinne och själ som gavs ut på ICA Bokförlag 2011.

guru-dharamGuru Dharam är en av världens mest erfarna och uppskattade yogalärarutbildare. Han har undervisat Kundaliniyoga sen 1980 och är huvudlärare för många olika utbildningar världen över. Guru Dharam är en mästerlig lärare som undervisar med glasklar precision och mycket humor. Han har skrivit boken “The Kundalini Experience” med Darryl O’Keefe och skapat utbildningen Kundalini Yoga Therapy Training där en holistisk förståelse av människan ges. Han har djup kunskap inom orientalisk medicin. Guru Dharam är en av grundarna till International School of Kundalini Yoga, I-SKY, i vars regi han håller sina utbildningar.

Annika Danielsson, Hari Atma Kaur är internationellt certifierad Kundaliniyoga- och Meditationslärare steg 1 och steg 2. Annika har assisterat under flera Kundaliniyogalärarutbildningar, steg 1. Hon har gått 21 Stages of Meditation. är även utbildad ridlärare och har arbetat som det i 18 år, men 2010 övergick hon till att undervisa yoga istället. Hon är utbildad inom Reiki Tera-Mai Seichem Healing, steg 1 och 2. Sedan 2013 driver hon Yogastudion i Sundsvall. Sagt om Annika som lärare ”Annika vet hur viktiga detaljerna är för helheten så noggrannhet är en viktig ledstjärna i hennes undervisning”

Flera lärare kommer att delta i utbildningen men i skrivande stund är det inte helt klarlagt vilka.