NYHET!

Bli KRI Certifierad Internationell kundaliniyoga– och meditationslärare
enligt Yogi Bhajan & Instruktör i Medicinsk Yoga på en och samma gång

Level 1

Take a deep breath, listen to your soul and
come home to yourself.
Don´t miss this opportunity!

”If you want to learn something, read about it.
If you want to understand something, write about it.
If you want to master something, teach it”.

Yogi Bhajan

Yogalärarutbildning med extra fokus på hälsa
Vi vill erbjuda dig en kombinerad yogalärarutbildning i kundaliniyoga och Medicinsk Yoga.

Vem kan delta i utbildningen?
Denna utbildning är för ALLA, för dig som är ny inom yogan, för dig som utövat yoga länge, för dig som är utbildad inom en annan yogatradition, för dig som vill lära dig mer om yoga, för dig som vill lära ut yoga till andra, för dig som vill lära dig mer om dig själv och andra, oavsett vilket är detta utbildningen för dig. Utbildningen kräver inte att du är atletisk och smidig.

Till dig som redan är utbildad kundaliniyogalärare erbjuder vi möjlighet att repetera delar eller hela utbildningen till ett reducerat pris. Hör av dig!

Upplägget på utbildningen gör det möjligt att passa in den i din vardag.

Utbildningen följer KRI`s (Kundaliniyoga Research Institute) riktlinjer och leder till att du blir internationellt certifierad kundaliniyoga- och meditationslärare. Du blir också instruktör i Medicinsk Yoga

Utbildningens innehåll
Yogaövningar och yogapass
Andningsövningar
Meditation (Medveten närvaro – mindfulness)
Mantra
Yogans historia och filosofi
Österländsk anatomi och chakrasystemet
Yogisk kost
Rollen som yogalärare
Träning i att leda yogapass
Eget utövande av yoga
Västerländsk anatomi & fysiologi
Medicinsk Yoga
Aktuell forskning om yoga

Utbildningsdagar
Vår nästa utbildning planeras att hållas i Linköping med start i nov 2019

Plats för utbildningen
Närheten av Båstad. Exakt plats beror på hur många deltagare vi blir

Efter genomgången utbildning kommer du att ha;
gedigna kunskaper om kundaliniyoga, vilket inkluderar kunskap om kroppspositioner, andningsövningar, avspänningstekniker, mantra och meditation
en djupare förståelse av yogans historia och filosofi
tillgång till konkreta ”verktyg” som hjälper dig att arbeta som yogalärare
en egen erfarenhet av yoga och meditation som kommer att guida dig i såväl din vardag som i ditt förmedlande av yoga
kunskap om yogans medicinska effekter

Lärare

guru-dharamGuru Dharam Singh, engelsk gentleman som numera bor i Sverige. Kundaliniyoga Teacher Trainer sedan 25 år (level 1 och 2), har lett utbildningar i England, USA, Irland, Malaysia, Israel, Sverige.  Praktiserar orientalisk medicin samt är huvudlärare i den internationella utbildningen Yogic Therapy. Den utbildningen tränar yogalärare och vårdpersonal att använda Kundaliniyoga i terapeutiskt syfte i samarbete med dagens moderna vård. Guru Dharams signum som lärare är tydlighet, han gör det svåra begripligt och länkar till det praktiskt användbara, för varje individs bästa. Författare till boken Kundalini – The essence of Yoga” med Darryl O´Keeffee.

siri-satSiri Sat offers an elegant and precise approach to the teachings of Kundalini Yoga. Based in New York City, she’s currently teaching at Golden Bridge Yoga, Pure Yoga and HB Acting Studios. She has also taught at Kripalu, the United Nations. She is a Kundalini Yoga Teacher Trainer specializing in the area of Postures. Additionally, she retains a private practice that includes healing work. Her extensive experience includes direct training with Yogi Bhajan and certification in the healing modalities of Sat Nam Rasayan, and Reiki. Inspired by her love of Indian culture, she has traveled extensively in Northern India for several years and has led and participated in intensive meditation courses. She holds a BFA in Dance and has performed her choreography in the U.S. and abroad. Siri Sat Kaur is known for the warmth and humor she brings to her heartfelt teachings and believes that anyone can learn yoga, heal themselves and expand their awareness in this lifetime.

c1ea1f6b-2e56-4247-b0de-534d06985959_1

Ulrika Berglind, är internationellt diplomerad kundaliniyoga- och meditationslärare enligt yogi Bhajan steg 1 & 2. Genomgår f n steg 3. Ulrika driver Yogakraft i Linköping, Stockholm & Båstad sedan 2003 . Hon har vistats flera år i Indien och vidareutbildat sig till yogaterapeut och gravidyogalärare. Ulrika är leg fysioterapeut/sjukgymnast och massör inom flera traditioner. Ulrika är Teacher Trainee i Aquarian Academy. Författare till boken KUNDALINIYOGA för kropp, sinne och själ som gavs ut på ICA Bokförlag i september 2011. Ulrika är en kraftfull lärare med rakhet, humor och värme.

Flera lärare kommer att delta i utbildningen men i skrivande stund är det inte helt klarlagt vilka.

Kursinformation
Undervisningstiden är 180 timmar + 20 timmar Medicinsk Yoga. Mellan helgerna utövar du själv yoga hemma samt läser kurslitteraturen. Din egen erfarenhet av yoga och meditation är ett viktigt moment under utbildningen.

Utbildningskostnaden är 39 000 kr inklusive moms om du betalar in hela kursavgiften senast den ???. I avgiften ingår 2 kursböcker. Kostnad för Vit tantra dag i Stockholm tillkommer (cirka 1500 kr). Du betalar en anmälningsavgift på 4 000 kr när du fått besked om antagning och den återbetalas inte om du väljer att avstå utbildningen. Du ordnar själv övernattning under kurstillfällena

Ansökan
Ansökan som mejlas in ska innehålla tidigare erfarenhet av yoga eller andra holistiska discipliner. Berätta gärna om ditt yogaintresse och om ditt beslut att gå utbildningen. Ansökan mejlas till: yoga@yogakraft.se

Om du har frågor om utbildningen är du varmt välkommen att mejla eller ringa.

OBS! Vi reserverar oss för eventuella oförutsedda förändringar när det gäller tider, lärare, kursavgifter mm

”There is nothing more powerful than Kundaliniyoga to awaken your consciousness, to confront your ego and drop your fears. There is nothing more elegant to build your strength of your nervous system and character. There is nothing more effective to develop the calibre to be happy in the midst of challenge and grateful each moment of life, and there is nothing more profound that takes you to the core of your being to listen deeply and hear the pulse of the Creator in all people and things”

Gurucharan Singh Khalsa
Director of Training Kundalini Research Institute.